Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUMed Sp. z o.o.

StartUniwersyteckie Centrum Stom...
SZANOWNI PACJENCI

Z dniem 1.10. 2020 roku Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne wznawia planowe leczenie pacjentów we wszystkich poradniach.

Rejestracja telefoniczna 58 727 05 50 w godzinach 8.30 – 14.30 od poniedziałku do piątku.

Dla pacjentów z kwarantanny i zakażonych wirusem SARS CoV-2 rejestracja pod numerem telefonu 58 349 11 76


Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
(UCS GUMed Sp. z o.o. )

PORADNIE UCS GUMed

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a
rejestracja: tel. 58 727 05 50

Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej
80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18
rejestracja: tel. 58 727 05 50

Poradnia Protetyki i Implantologii Stomatologicznej
80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18
rejestracja: tel. 58 727 05 50

Poradnia Ortodoncji
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 42c
rejestracja: tel. 58 727 05 50

Poradnia Stomatologii Zachowawczej
80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18
rejestracja: tel. 58 727 05 50

Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej
80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18
rejestracja: tel. 58 727 05 50


ADMINISTRACJA UCS GUMed

Biuro – siedziba UCS GUMed
80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a
NIP 957-10-62-878, Regon 221572277 KRS 0000404490
Nr rachunku bankowego 84 1090 1098 0000 0001 1782 6582

tel. 58 727 05 85
biuroucs@gumed.edu.pl

Prezes Zarządu
dr n. med. Mirosława Pellowska – Piontek

Z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych
mgr Piotr Kraszewski

Sekretariat – Specjalista ds. administracyjnych
mgr Jadwiga Kołodziejczyk
tel. 58 727 05 85

Główna Księgowa
dr Monika Mazurowska
tel. 58 727 05 85

Specjalista ds. kadrowo-płacowych
mgr Anna Różańska
tel. 58 727 05 85

Specjalista ds. rozliczeń
mgr Kamila Gomuła
mgr Dagmara Hildebrandt
tel. 58 727 05 85

LOGO_UCS.jpg