Poradnia Protetyki i Implantologii Stomatologicznej

StartPORADNIEPoradnia Protetyki i Implan...
Rozwiń
Protetyka_i_Implantologia.jpg

80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18

rejestracja: tel. 58 727 05 50

Rejestracja internetowa


ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie protetyki stomatologicznej w ramach realizowanego kontraktu z NFZ oraz wszystkie wysokospecjalistyczne usługi protetyczne w zakresie odpłatnych procedur ponadstandardowych, takich jak:

  • wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe,
  • mosty i korony porcelanowe licowane na metalowych stopach stomatologicznych, złocie i cerkonie oraz korony pełnoceramiczne,
  • estetyczne protezy ruchome szkieletowe oparte na teleskopach, zatrzaskach i zasuwach,
  • odbudowa protetyczna na implantach.

Poradnia (jako jedna z niewielu placówek na Pomorzu) prowadzi refundowane przez NFZ leczenie protetyczne pacjentów po operacjach onkologicznych w obrębie szczęk i jamy ustnej oraz leczenie protetyczne młodocianych pacjentów ze współistniejącymi wadami zgryzu.


KIEROWNIK PORADNI

dr n. med. Iwona Ordyniec-Kwaśnica – specjalista protetyki stomatologicznej


ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

prof. dr hab. n. med. Izabela Maciejewska – specjalista protetyki stomatologicznej
lek. dent. Izabela Chlebus – specjalista protetyki stomatologicznej
dr n. med. Anna Lasecka – specjalista protetyki stomatologicznej
dr n med. Anna Wytrykowska- specjalista protetyki stomatologicznej
lek. dent. Wojciech Dąbrowski – specjalista protetyki stomatologicznej
lek. dent. Anna Przeniosło- specjalista protetyki stomatologiczneji
lek. dent. Monika Teślak – specjalista protetyki stomatologicznej
lek. dent. Magdalena Mikietyńska- specjalista protetyki stomatologicznej
lek. dent. Aleksandra Tobojka- rezydent
lek. dent. Maria Zielke- w trakcie specjalizacji
lek. dent. Joanna Cybulak – w trakcie specjalizacji
lek. dent. Arleta Bondarczuk – rezydent
lek. dent. Joanna Jasnoch – rezydent
lek. dent. Marta Wilhelm – w trakcie specjalizacji
lek. dent. Adam Bęben
lek. dent. Magdalena Wowra – w trakcie specjalizacji

DODATKOWE INFORMACJE:

Oferowany zakres usług z protetyki stomatologicznej świadczony wg najnowszych światowych standardów przez cały zespół stomatologiczny, który stanowią:

  • nauczyciele akademiccy – wysokiej klasy lekarze specjaliści, z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy prowadzą zajęcia kliniczne ze studentami Oddziału Stomatologicznego GUMed oraz staże podyplomowe i kursy dokształcające dla lekarzy w zakresie protetyki stomatologicznej, którzy również uczestnicząc w naukowych konferencjach i kursach w kraju i za granicą, stale poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności praktyczne,
  • doświadczeni technicy dentystyczni GUMed,
  • współpracujące znakomite zewnętrzne laboratoria protetyczne,
  • wykwalifikowany personel średni.


GODZINY PRZYJĘĆ

  • Pacjenci przyjmowani są bez skierowania od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 18.00 oraz w piątki w godzinach 8.00 – 14.00 po uprzedniej rejestracji.

  • Pacjenci mogą rejestrować się telefonicznie w godzinach 7.30 – 15.30 lub osobiście w godzinach pracy poradni.