Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

StartPORADNIEPoradnia Chirurgii Stomatol...
Rozwiń
ChirurgiaStomatologiczna.jpg

80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a

rejestracja: tel. 58 727 05 50

Rejestracja internetowa


ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Poradnia świadczy wysokospecjalistyczne usługi z zakresu chirurgii jamy ustnej, realizując procedury zakontraktowane z NFZ dla pacjentów ubezpieczonych oraz odpłatnie udziela specjalistycznych świadczeń leczniczych zarówno w zakresie wykraczającym poza katalog usług gwarantowanych przez NFZ, jak i w pełnym zakresie dla pacjentów nieubezpieczonych, pokrywających koszty leczenia z własnych środków.

Poradnia wyposażona jest w salę przyjęć ambulatoryjnych, gdzie wykonywane są podstawowe zabiegi i badania kontrolne oraz profesjonalnie przygotowaną salę operacyjną, służącą do operacyjnego leczenia różnego rodzaju schorzeń szczęk i jamy ustnej.

Do dyspozycji lekarzy pozostaje wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt (np. do chirurgii ultradźwiękowej), dzięki czemu leczenie chirurgiczne staje się bardziej przyjazne dla pacjenta – zwiększa się komfort pacjenta w czasie zabiegu, natomiast gojenie przebiega bez powikłań i ze znacznym ograniczeniem bólu.

W Poradni wykonywane są następujące rodzaje zdjęć rtg:
  • pojedynczego zęba
  • panoramiczne
  • cefalometryczne
  • stawów żuchwowo-skroniowych


KIEROWNIK PORADNI

prof. dr hab. n. med. Anna Starzyńska- specjalista chirurgii szczękowo twarzowej

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW:

dr n. med. Bożena Soroka-Letkiewicz- specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Adam Zedler – chirurg stomatolog
dr n. med. Jurand Mackiewicz- specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
lek. stom. Joanna Filipowicz – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Agnieszka Grzyb – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Antoni Jusyk – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Dorota Pyrzowska – specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Magdalena Kaczoruk-Wieremczuk – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Anna Gibała – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Paulina Bielicka – rezydent
lek. dent. Tomasz Kowalczyk – rezydent
lek. dent. Natalia Ligenza – rezydent
lek. dent. Krzysztof Kozłowski – rezydent
lek. dent. Łukasz Książek – rezydent
lek. dent. Paulina Adamska – rezydent
lek. dent. Barbara Adamkiewicz-Wiśniewska – rezydent
lek. dent. Szymon Paprocki – rezydent
lek. dent. Karolina Ragin – rezydent
lek. dent. Katarzyna Choromańska – rezydent
lek. dent. Kinga Dewerenda – rezydent
lek. dent. Maria Kniaź – rezydent
lek. dent. Jakub Pietroń – rezydent
lek. dent. Kosma Mazur – rezydent
lek. dent. Ewa Wierchoła – rezydent
lek. dent. Natalia Kuszczak – rezydent
lek. dent. Adrianna Nosewicz – rezydent
lek. dent. Maciej Przeniosło – lekarz w trakcie specjalizacji
lek. dent. Dorota Pylińska -Dąbrowska – lekarz w trakcie specjalizacji

DODATKOWE INFORMACJE:

Lekarze pracujący w Poradni Chirurgii Stomatologicznej wraz z lekarzami pracującymi w Poradni Protetyki i Implantologii Stomatologicznej wchodzą w skład zespołu implantologicznego UCS GUMed, który świadczy usługi implantologiczne (wszczepianie implantów + odbudowa protetyczna).

Warto wiedzieć, że:

  • pacjenci przyjmowani są bez skierowania w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8.00 – 14.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00 po uprzedniej rejestracji,

  • pacjenci mogą rejestrować się telefonicznie w godzinach 7.30 – 15.30,lub osobiście w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8.00 – 13.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 17.00,

  • pacjenci niepełnoletni obowiązani są zgłaszać się w towarzystwie rodzica lub ustawowego opiekuna prawnego, mogącego udzielić dokładnych informacji o ogólnym stanie zdrowia dziecka i wyrazić zgodę na leczenie.

  • pacjenci obciążeni ogólnie, którzy pozostają pod specjalistyczną opieką lekarzy, winni posiadać dokładną informację dotyczącą leków, które przyjmują oraz dawek tych leków.