Gdański Uniwersytet Medyczny
Jesteś tutaj: Start > PORADNIE > Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej


ChorobyPrzyzebia.jpg

80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18

rejestracja: tel. 58 349 2120, 733 781 333

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie.

Zakres usług:
  • Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UCS GUMed świadczy usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób dziąseł i przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej Wdraża najnowsze metody diagnostyki i terapii zgodne z aktualnymi światowymi trendami w periodontologii i tzw. oral medicine.
  • Prowadzi konsultacje specjalistyczne.
  • Współpracuje z lekarzami innych specjalności w zakresie opieki wielospecjalistycznej.
  • Poradnia oferuje usługi wysokospecjalistyczne, odpłatne, w tym leczenie chirurgiczne chorób przyzębia (zabiegi sterowanej regeneracji tkanek z użyciem błon zaporowych, materiałów kościozastępczych oraz preparatów biologicznych), a także zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej w tym także z użyciem przeszczepów tkankowych.

Cennik usług stomatologicznych w Poradni Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UCS GUMed (307 KB)

Cennik usług stomatologicznych w Poradniach UCS GUMed – procedury wspólne (244 KB)

W celu uzyskania bliższych informacji i zaplanowania leczenia zapraszamy na konsultację.

KIEROWNIK PORADNI

dr hab. n. med. Aida Kusiak, prof. nadzw. GUMed – specjalista stomatologii zachowawczej i periodontologii

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

dr n. med. Hanna Antkiewicz – specjalista periodontolog
dr n. med. Mariusz Bochniak – specjalista periodontolog
lek. dent. Urszula Kunicka – specjalista stomatologii zachowawczej i periodontologii
lek. dent. Adrian Maj

DODATKOWE INFORMACJE:

  • Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod numerem telefonu 58 349 21 20, 733 781 333.

  • Pacjenci przyjmowani są w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8.00 – 14.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00.

  • Zapisy pacjentów prowadzi rejestracja według kalendarza przyjęć i według kolejności zgłaszających się pacjentów w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8.00 – 13.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 17.00. W nagłych przypadkach (np. przyjazd chorego karetką z klinik szpitalnych) – pacjenci przyjmowani są niezwłocznie.

  • Pacjenci niepełnoletni obowiązani są zgłaszać się w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego mogącego udzielić informacji o stanie zdrowia dziecka i wyrazić zgodę na leczenie.
do góry

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000404490, kapitał zakładowy 1.005.000,00 zł wniesiony w całości
adres siedziby: 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a, tel. (58) 349 2136, fax (58) 349 2135
nr Rejestru 26697, NIP 957-10-62-878, Regon 221572277, Kontakt