Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

StartPORADNIEPoradnia Chorób Przyzębia i...
Rozwiń
ChorobyPrzyzebia.jpg

80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18

rejestracja: tel. 58 727 05 50

Rejestracja internetowa


ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie.

Zakres usług:
  • Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UCS GUMed świadczy usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób dziąseł i przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej Wdraża najnowsze metody diagnostyki i terapii zgodne z aktualnymi światowymi trendami w periodontologii i tzw. oral medicine.
  • Prowadzi konsultacje specjalistyczne.
  • Współpracuje z lekarzami innych specjalności w zakresie opieki wielospecjalistycznej.
  • Poradnia oferuje usługi wysokospecjalistyczne, odpłatne, w tym leczenie chirurgiczne chorób przyzębia (zabiegi sterowanej regeneracji tkanek z użyciem błon zaporowych, materiałów kościozastępczych oraz preparatów biologicznych), a także zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej w tym także z użyciem przeszczepów tkankowych.

W celu uzyskania bliższych informacji i zaplanowania leczenia zapraszamy na konsultację.


KIEROWNIK PORADNI

dr hab. n. med. Aida Kusiak, prof. nadzw. GUMed – specjalista stomatologii zachowawczej i periodontologii


ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

dr n. med. Hanna Antkiewicz – specjalista periodontolog
dr n. med. Mariusz Bochniak – specjalista periodontolog
lek. dent. Urszula Kunicka – specjalista stomatologii zachowawczej i periodontologii
lek. dent. Adrian Maj- w trakcie specjalizacji
lek. dent. Agnieszka Matkowska- rezydent
lek. dent. Cydejko Aleksandra- w trakcie specjalizacji


DODATKOWE INFORMACJE:

  • Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej.

  • Pacjenci przyjmowani są w poniedziałki, środy, piątki w godzinach *8.00 – 14.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00.

  • Zapisy pacjentów prowadzi rejestracja według kalendarza przyjęć i według kolejności zgłaszających się pacjentów w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8.00 – 13.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 17.00. W nagłych przypadkach (np. przyjazd chorego karetką z klinik szpitalnych) – pacjenci przyjmowani są niezwłocznie.

  • Pacjenci niepełnoletni obowiązani są zgłaszać się w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego mogącego udzielić informacji o stanie zdrowia dziecka i wyrazić zgodę na leczenie.