Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

StartPORADNIEPoradnia Chorób Przyzębia i...
Rozwiń

80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18

rejestracja: tel. 58 727 05 50

Rejestracja internetowa


ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie.

Zakres usług:
  • Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UCS GUMed świadczy usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób dziąseł i przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej Wdraża najnowsze metody diagnostyki i terapii zgodne z aktualnymi światowymi trendami w periodontologii i tzw. oral medicine.
  • Prowadzi konsultacje specjalistyczne.
  • Współpracuje z lekarzami innych specjalności w zakresie opieki wielospecjalistycznej.
  • Poradnia oferuje usługi wysokospecjalistyczne, odpłatne, w tym leczenie chirurgiczne chorób przyzębia (zabiegi sterowanej regeneracji tkanek z użyciem błon zaporowych, materiałów kościozastępczych oraz preparatów biologicznych), a także zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej w tym także z użyciem przeszczepów tkankowych.

W celu uzyskania bliższych informacji i zaplanowania leczenia zapraszamy na konsultację.


KIEROWNIK PORADNI

dr hab. n. med. Aida Kusiak, prof. nadzw. GUMed – specjalista stomatologii zachowawczej i periodontologii


ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

dr n. med. Hanna Antkiewicz – specjalista periodontologii
dr n. med. Mariusz Bochniak – specjalista periodontologii
lek. dent. Urszula Kunicka – specjalista stomatologii zachowawczej i periodontologii
lek. dent. Adrian Maj
lek. dent. Aleksandra Cydejko
lek. dent. Agata Ossowska – rezydent
lek. dent. Monika Tubaja – rezydent

DODATKOWE INFORMACJE:

  • Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej.

  • Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku w godzinach *8.00 – 18.00, oraz w piątki w godzinach 8.00 – 14.00.

  • Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie w godzinach 7.30 – 15.30, lub osobiście w godzinach pracy poradni.

    W nagłych przypadkach (np. przyjazd chorego karetką z klinik szpitalnych) – pacjenci przyjmowani są niezwłocznie.

  • Pacjenci niepełnoletni obowiązani są zgłaszać się w towarzystwie rodzica lub ustawowego opiekuna prawnego, mogącego udzielić informacji o stanie zdrowia dziecka i wyrazić zgodę na leczenie.