Gdański Uniwersytet Medyczny
Jesteś tutaj: Start > PORADNIE > Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej

Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej


StomatogiaDziecieca.jpg

80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18

rejestracja: tel. (58) 349 21 20, 733 781 333

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej obejmuje swoją opieką stomatologiczną głownie dzieci i młodzież. Pacjenci w wieku rozwojowym zdrowi, obciążeni chorobami ogólnymi oraz niepełnosprawni są przyjmowani w Poradni przez zespół lekarzy, którzy mają świetny kontakt z młodocianym pacjentem oraz doświadczenie w leczeniu trudnych przypadków stomatologicznych u dzieci i młodzieży.

W ramach działalności Poradni prowadzimy również leczenie stomatologiczne osób dorosłych, aby rodzice i opiekunowie naszych małych pacjentów nie musieli szukać pomocy stomatologicznej w innych gabinetach. Leczenie osób dorosłych jest prowadzone na zasadach komercyjnych (brak kontraktowania NFZ).

Nasz Zespół lekarzy nieustannie podnosi swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach, ciągle rozwijając swoje umiejętności w różnych obszarach stomatologii dziecięcej.

Podstawą naszego leczenia jest szeroka wiedza z zakresu psychostomatologii oraz przekonanie, że wizyta stomatologiczna powinna być dla dziecka przyjemna i nie powinna budzić żadnych negatywnych emocji. Często rodzice/opiekunowie, którzy w młodym wieku przeżyli nieprzyjemne sytuacje w gabinecie stomatologicznym, chcą chronić swoje pociechy przed takimi traumatycznymi przeżyciami. Każde dziecko podświadomie odbiera jednak negatywne emocje osób dorosłych, w związku z tym jeżeli rodzice mają obawy przed wizytą stomatologiczną, mały pacjent jeszcze przed wejściem do gabinetu jest zaniepokojony. Również słowa pociechy, których używają rodzice „NIE BÓJ SIĘ NIE BĘDZIE BOLAŁO” dla dziecka są ostrzeżeniem, które jest negatywnie odczytywane. Ta podstawowa wiedza oraz w razie potrzeby stosowane uspokojenie farmakologiczne/sedacja pozwalają lekarzom naszej Poradni prowadzić efektywne leczenie stomatologiczne nawet najtrudniejszych pacjentów.

ZAKRES OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ:
 • adaptacja dzieci i młodzieży do zabiegów stomatologicznych
 • leczenie chorób i zmian obserwowanych w jamie ustnej u noworodków
 • profilaktyka próchnicy zębów mlecznych od momentu ich pojawienia się w jamie ustnej
 • leczenie próchnicy zębów mlecznych u dzieci bez względu na wiek
 • profilaktyka próchnicy zębów stałych
 • leczenie próchnicy zębów stałych
 • profilaktyka oraz leczenie urazów zębów mlecznych i stałych
 • leczenie endodontyczne/kanałowe zębów mlecznych i stałych
 • leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • kompleksowa opieka stomatologiczne nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz obciążoną chorobami ogólnymi

Cennik usług stomatologicznych w Poradni Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej UCS GUMed (292 KB)

Cennik leczenia kanałowego w Poradniach UCS GUMed (272 KB)

Cennik usług stomatologicznych w Poradniach UCS GUMed – procedury wspólne (244 KB)

KIEROWNIK PORADNI

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich – specjalista stomatologii dziecięcej

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

dr n. med. Ewa Nadolska – Gazda – specjalista stomatologii dziecięcej
lek. dent. Magda Goworowska – Truchan – specjalista stomatologii dziecięcej
lek. dent. Jolanta Pawlak – specjalista stomatologii dziecięcej
lek. dent. Hanna Sobczak – Zagalska – specjalista stomatologii dziecięcej
lek. dent. Agnieszka Kuchta

lek. dent. Natalia Głódkowska – rezydent

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Pacjenci przyjmowani są bez skierowania w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8.00 – 14.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00 po uprzedniej rejestracji.

 • Pacjenci mogą rejestrować się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu (58) 349 21 20, 733 781 333 w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 8.00 – 13.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 17.00.

 • Pacjenci niepełnoletni obowiązani są zgłaszać się w towarzystwie rodzica lub upoważnionego pełnoletniego opiekuna, mogącego udzielić dokładnych informacji o ogólnym stanie zdrowia dziecka.

 • Pacjenci obciążeni chorobami ogólnoustrojowymi, którzy pozostają pod opieką lekarzy medycyny, winni posiadać dokładną informację dotyczącą przyjmowanych leków oraz dawek.

do góry

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000404490, kapitał zakładowy 1.005.000,00 zł wniesiony w całości
adres siedziby: 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a, tel. (58) 349 2136, fax (58) 349 2135
nr Rejestru 26697, NIP 957-10-62-878, Regon 221572277, Kontakt