Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne GUMed Sp. z o.o.

StartUniwersyteckie Centrum Stom...
Rozwiń

Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
(UCS GUMed Sp. z o.o. )

PORADNIE UCS GUMed

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
80-211 Gdańsk, ul. Dębowa 1a
rejestracja: tel. (58) 349 1693, (58) 349 1692

Poradnia Stomatologii Dziecięcej i Rodzinnej
80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18
rejestracja: tel. (58) 349 1692, 733 781 333

Poradnia Protetyki i Implantologii Stomatologicznej
80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18
rejestracja: tel. (58) 349 1692, 733 781 333

Poradnia Ortodoncji
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 42c
rejestracja: tel. (58) 349 1691

Poradnia Stomatologii Zachowawczej
80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18
rejestracja: tel. (58) 349 1692, 733 781 333

Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej
80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18
rejestracja: tel. (58) 349 1692, 733 781 333

Poradnia Stomatologiczna
80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30
rejestracja: tel. (58) 347 13 41


ADMINISTRACJA UCS GUMed

Biuro – siedziba UCS GUMed
80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a
NIP 957-10-62-878, Regon 221572277 KRS 0000404490
Nr rachunku bankowego 84 1090 1098 0000 0001 1782 6582

tel. (58) 349 1682
fax. (58) 349 1681

biuroucs@gumed.edu.pl

Prezes Zarządu
Joanna Skonecka

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Izabela Maciejewska

Sekretariat
Monika Michalak
tel. (58) 349 1682
fax. (58) 349 1681

Główna Księgowa
Monika Mazurowska
tel. (58) 349 1169

Główny Specjalista ds. Administracyjno – Organizacyjnych
Tomasz Ostrowski
tel. (58) 349 1690

Kierownik ds. Rozliczeń z płatnikami
Grażyna Krawiec
tel. (58) 349 1683

Specjalista ds. Kadrowo-płacowych
Izabela Pacholska
tel. (58) 349 1680

Specjalista ds. Rozliczeń
Kamila Gomuła
tel. (58) 349 1683

LOGO_UCS.jpg