Gdański Uniwersytet Medyczny
Jesteś tutaj: Start > PORADNIE > Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej


ChirurgiaStomatologiczna.jpg

80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a

rejestracja: tel. (58) 349 21 30

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Poradnia świadczy wysokospecjalistyczne usługi z zakresu chirurgii jamy ustnej, realizując procedury zakontraktowane z NFZ dla pacjentów ubezpieczonych oraz odpłatnie udziela specjalistycznych świadczeń leczniczych zarówno w zakresie wykraczającym poza katalog usług gwarantowanych przez NFZ, jak i w pełnym zakresie dla pacjentów nieubezpieczonych, pokrywających koszty leczenia z własnych środków.

Poradnia wyposażona jest w salę przyjęć ambulatoryjnych, gdzie wykonywane są podstawowe zabiegi i badania kontrolne oraz profesjonalnie przygotowaną salę operacyjną, służącą do operacyjnego leczenia różnego rodzaju schorzeń szczęk i jamy ustnej.

Do dyspozycji lekarzy pozostaje wysokiej jakości specjalistyczny sprzęt (np. do chirurgii ultradźwiękowej), dzięki czemu leczenie chirurgiczne staje się bardziej przyjazne dla pacjenta – zwiększa się komfort pacjenta w czasie zabiegu, natomiast gojenie przebiega bez powikłań i ze znacznym ograniczeniem bólu.

W Poradni wykonywane są następujące rodzaje zdjęć rtg:
  • pojedynczego zęba
  • panoramiczne
  • cefalometryczne
  • stawów żuchwowo-skroniowych

Cennik usług stomatologicznych w Poradni Chirurgii Stomatologicznej UCS GUMed (305 KB)

Cennik usług stomatologicznych w Poradniach UCS GUMed – procedury wspólne (244 KB)

KIEROWNIK PORADNI

dr n. med. Bożena Soroka-Letkiewicz – specjalista chirurgii stomatologicznej

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW:

dr n. med. Adam Zedler – chirurg stomatolog
lek. stom. Joanna Filipowicz – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Antoni Jusyk – specjalista chirurgii stomatologicznej
lek. dent. Agnieszka Grzyb
lek. dent. Dorota Klonowicz

DODATKOWE INFORMACJE:

Lekarze pracujący w Poradni Chirurgii Stomatologicznej wraz z lekarzami pracującymi w Poradni Protetyki i Implantologii Stomatologicznej wchodzą w skład zespołu implantologicznego UCS GUMed, który świadczy usługi implantologiczne (wszczepianie implantów + odbudowa protetyczna) z zastosowaniem jednego z najlepszych systemów implantologicznych na świecie.

Warto wiedzieć, że:

  • pacjenci przyjmowani są bez skierowania w poniedziałki, środy, piątki, soboty w godzinach 8.00 – 14.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 18.00 po uprzedniej rejestracji,

  • pacjenci mogą rejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu (58) 349 2130 lub osobiście w poniedziałki, środy, piątki, soboty w godzinach 8.00 – 13.00 oraz wtorki i czwartki w godzinach 8.00 – 17.00,

  • pacjenci niepełnoletni obowiązani są zgłaszać się w towarzystwie rodzica lub upoważnionego pełnoletniego opiekuna, mogącego udzielić dokładnych informacji o ogólnym stanie zdrowia dziecka,

  • pacjenci obciążeni ogólnie, którzy pozostają pod specjalistyczną opieką lekarzy, winni posiadać dokładną informację dotyczącą leków, które przyjmują oraz dawek tych leków.
do góry

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000404490, kapitał zakładowy 1.005.000,00 zł wniesiony w całości
adres siedziby: 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a, tel. (58) 349 2136, fax (58) 349 2135
nr Rejestru 26697, NIP 957-10-62-878, Regon 221572277, Kontakt