Gdański Uniwersytet Medyczny
Jesteś tutaj: Start > PORADNIE > Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej


ChorobyPrzyzebia.jpg

80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a
sekretariat: tel. (58) 349 2161
rejestracja: tel. (58) 349 2164

ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Poradnia świadczy usługi zdrowotne w zakresie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej realizując procedury zakontraktowane z NFZ dla pacjentów ubezpieczonych oraz odpłatnie udziela specjalistycznych świadczeń leczniczych zarówno w zakresie wykraczającym poza katalog usług gwarantowanych przez NFZ, jak i w pełnym zakresie dla pacjentów nieubezpieczonych, pokrywających koszty leczenia z własnych środków.

PRZYJMOWANIE PACJENTÓW

Pacjenci przyjmowani są codziennie od poniedziałku do piątku.

Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, po uprzedniej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod numerem telefonu (58) 349 2164.

Godziny rejestracji :

osobiście: 8.00-14.00
telefonicznie: 8.00-14.00

Zapisy pacjentów prowadzi rejestracja według kalendarza przyjęć i według kolejności zgłaszających się Pacjentów. W nagłych przypadkach (np. przyjazd chorego karetką z klinik szpitalnych) – pacjenci przyjmowani są niezwłocznie.

Cennik usług stomatologicznych w Poradni Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UCS GUMed (307 KB)

Cennik usług stomatologicznych w Poradniach UCS GUMed – procedury wspólne (244 KB)

KIEROWNIK PORADNI

dr hab. n. med. Aida Kusiak, prof. nadzw. GUMed – specjalista stomatologii zachowawczej i periodontologii

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

dr n. med. Hanna Antkiewicz – specjalista periodontolog
dr n. med. Mariusz Bochniak – specjalista periodontolog
lek. dent. Urszula Kunicka – specjalista stomatologii zachowawczej i periodontologii
lek. dent. Barbara Molęda-Ciszewska – specjalista periodontolog

DODATKOWE INFORMACJE:


Wyposażenie Poradni:

ChorobyPrzyzebia_2.jpg

Duża sala kliniczna – 8 stanowisk pracy (unity, fotele) z pełnym wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i instrumentarium specjalistyczne, w tym zestawy do instruktażu higieny jamy ustnej;

Gabinet jednofotelowy – wyposażony w sprzęt specjalistyczny i instrumentarium do zabiegów chirurgicznych – periodontologicznych oraz zestaw leków pierwszej pomocy.

W obu wymienionych pomieszczeniach klinicznych znajdują się aparaty oraz zainstalowane są lampy bakteriologiczne.

Dodatkowe wyposażenie Poradni w sprzęt diagnostyczny i leczniczy:
 1. System Radiografii cyfrowej Digora
 2. Aparatura do fizykoterapii:
  • aparat Stymat do zabiegów diadynamoterapii
  • Laser biostymulacyjny typu CTL 1106 MJ
  • Laser biostymulacyjny typu CTL 1106 MX
  • OzonyTron

Zakres usług:
Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UCS GUMed świadczy usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób dziąseł i przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej oraz prowadzi konsultacje specjalistyczne.

Współpracuje także z lekarzami innych specjalności w zakresie konsultacji i opieki wielospecjalistycznej.
Wdraża najnowsze metody diagnostyki i terapii zgodne z aktualnymi światowymi trendami w periodontologii i tzw. oral medicine.

Zakres oferowanych procedur medycznych obejmuje:

Poradnia oferuje usługi wysokospecjalistyczne, odpłatne, w tym leczenie chirurgiczne chorób przyzębia (zabiegi sterowanej regeneracji tkanek z użyciem błon zaporowych, materiałów kościozastępczych oraz preparatów biologicznych – np. Emdogain), a także zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej (np. plastyka przedsionka jamy ustnej oraz pokrywanie recesji dziąsłowych z użyciem przeszczepów tkankowych).

W celu uzyskania bliższych informacji i zaplanowania leczenia zapraszamy na konsultację.

Bezpieczeństwo i standardy higieny:
Poradnia Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UCS GUMed spełnia wszystkie przewidziane prawem normy w zakresie standardów bezpieczeństwa i higieny. Podlega stałemu monitoringowi ze strony Sanepidu. Główne założenia standardów higieny i bezpieczeństwa:
 • dezynfekcja sal zabiegowych przy pomocy bakteriologicznych lamp UV
 • sterylizacja instrumentów przy użyciu nowoczesnych autoklawów klasy B, spełniających najbardziej rygorystyczne normy światowe
 • powszechne używanie jednorazowych pakietów w celu sterylizacji i przechowywania narzędzi stomatologicznych
 • użycie sprzętu jednorazowego (igły, strzykawki, końcówki ślinociągów, kubki)
 • ochrona pacjenta i personelu w czasie zabiegu: jednorazowe rękawiczki, serwety, przyłbice ochronne, specjalne okulary chroniące oczy podczas pracy z laserem
 • pełna dostępność zestawów pierwszej pomocy, wyposażonych w niezbędne leki i sprzęt
 • szkolenie pracowników w zakresie zasad BHP oraz reanimacji i pierwszej pomocy
 • podwyższony poziom bezpieczeństwa w gabinecie chirurgicznym – jednorazowy sterylny ubiór pacjentów i personelu, chirurgiczna dezynfekcja rąk.
do góry

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000404490, kapitał zakładowy 1.005.000,00 zł wniesiony w całości
adres siedziby: 80-204 Gdańsk, ul. Dębowa 1a, tel. (58) 349 2136, fax (58) 349 2135, Kontakt
nr Rejestru 26697, NIP 957-10-62-878, Regon 221572277.